Hemstäd

245 kr/tim + 150 kr i fast avgift.

Priser är inkl moms och efter RUT avdrag.

Flyttstäd 

45 kr/kvm + 150 kr i fast avgift.  Fönsterputsavgift  tillkommer

Priser är inkl moms och efter RUT avdrag.

Visnings städ

245 kr/tim + 150 kr i fast avgift.

Priser är inkl moms och efter RUT avdrag