Hemstäd (min 2,5 tim)

255 kr/tim + 75 kr i fast avgift/tillfälle

Priser är inkl moms och efter RUT avdrag.

Flyttstäd 

45 kr/kvm + 250 kr i fast avgift Fönsterputsavgift  tillkommer

Priser är inkl moms och efter RUT avdrag.

Visnings städ (min 2,5 tim)

255 kr/tim + 250 kr i fast avgift

Priser är inkl moms och efter RUT avdrag

0